Beskedet: Badet tvingas till ”lång stängning”

Åbybadets chef Johan Bjerklund fick ett chockbesked av kommunens lokalförsörjning: 50-metersbassängen måste vara stängd under lång tid framöver.

– Vi kommer att tömma ut vattnet nu, säger han.

Som Mölndals-Posten berättade på torsdagsmorgonen har Åbybadet för andra gången på kort tid tvingats stänga sin huvudbassäng. Senast det begav sig i mars, lyckades man med hjälp av temporära åtgärder öppna bassängen igen efter en vecka. Tanken var då att bassängen skulle kunna tjänstgöra fram till den planerade sjuveckorsstängningen i sommar.

Läs mer: Tvingades stänga bassäng – igen

Efter ett möte mellan Johan Bjerklund, lokalförsörjningen och ett antal på politiker på torsdagsmorgonen står det klart att hoppet om en snar öppning är helt ute.

– Läget har försämrats snabbare än vad expertisen trodde, så det blir en lång stängning redan nu, säger Johan Bjerklund.

Han vågar i nuläget inte ha någon uppfattning om hur länge 50-metersbassängen kommer att vara ur spel. Men han medger att stängningen får stora konsekvenser, både för de privatpersoner som använder simhallen men också för de föreningar som bedriver verksamhet där – kanske framför allt Mölndals allmänna simsällskap.

– Det här ställer till det väldigt mycket. Jag håller på och kontaktar alla verksamheter nu.

Johan Bjerklund konstaterar att det blir en tuff uppgift för föreningarna att hitta lediga utrymmen och tider på andra håll.

– Det är ett väldigt stort tryck på badhusen i Göteborgsområdet. Exakt hur det här ska lösas kan jag inte svara på just nu, säger han.

Enligt Johan Bjerklund är det fortsatta problem med betongen runt bassängen som gör att man nu tvingas stänga den. Problemen upptäcktes på onsdagseftermiddagen i samband med en kontroll som Mölndals stad lät utföra.

– Det läckte vatten ur bassängen då, säger Johan Bjerklund.

Han understryker att övriga delar av Åbybadet, till exempel äventyrsbadet och de mindre bassängerna, inte påverkas av att 50-metersbassängen stängs.

Fredrik Hofflander

fredrik.hofflander@molndalsposten.se

031–86 84 23