Berättelser från gränsbygden

SPF Strömstararna

 Fredag 3 november trotsade ett åttiotal besökande höstmörkret och samlades till månatlig träff i Fässbergs församlingshem. För dagens underhållning stod Lindomeprofilen Lars Åshammar som på ett mycket humoristiskt sätt berättade om hur det var att leva i den gränsbygd som Mölndal med socknarna Kållered och Lindome bestått av. I århundraden har det som i dag är Mölndal växlat mellan att tillhöra Norge, Danmark och Sverige. Det var ett hårt liv för gränsbefolkningen som ständigt utsattes för plundringar av knektar och fogdar med medföljande nedbränningar av byggnader och åkerbruk.

Vi fick veta att Lindome till namnet inte alls har att göra med lind, utan kommer av Lyngmä vilket är gammeldanska för Ljunghem, och att namnet Kållered härstammar från Kolarid, vilket i sin tur har med kolning att göra.

När Birger Jarl samlade en här vid Gullbergs hed 1253 och besegrade danskarna, lyckades han få tillgång till Göta älvs utlopp och kunde så småningom låta bygga Älvsborgs fästning. Landet närmast söderut om älven, det vill säga Askims härad blev då svenskt och så även Mölndals kvarnby som tillhörde Fässbergs socken, bestående av endast fyra hemman.

Gränsen mot Danmark kom då att gå vid Flabäck således mellan Mölndal och Kållered, där en del gränsstenar och andra minnesmärken fortfarande finns att beskåda.

Lindome kom inte att tillhöra Sverige förrän efter freden vid Brömsebro 1645, först på 30 år, och senare genom freden i Roskilde 1658, då för gott då Skåne, Blekinge, Halland och Bohuslän tillföll Sverige. Detta innebär att Lindome ligger i landskapet Halland, men tillhör Västra Götalands län.

Lars Åshammar avslutade sin historiebeskrivning med att berätta några dråpliga historier om Hilmer, ett byoriginal från Lindome. Hilmer var möbelsnickare, en ytterst duktig man, som dock påverkad av starka drycker både kunde roa och oroa sin omgivning. 

När Lars Åshammar avtackats med en blomsterbukett överlämnade ordförande Kaj-Åke Larsson ordet till Lotta Malm och Anna Lindskog från vård och omsorg i Mölndals stad, som informerade om anhöriglots, friskvårdsaktiviteter, förebyggande verksamhet, träffpunkter i Mölndal och mycket annat. En information som åhörarna själva, eller kanske någon bekant/anhörig kan ha god nytta av att känna till. För den vetgirige fanns det gott om broschyrer att ta del av.

Efter denna information redogjorde Kaj-Åke Larsson för höstens fortsatta aktiviteter, varefter kaffe och en rejäl Gustaf Adolfs bakelse intogs.  

Jan Juréen

Relaterade artiklar
Fler artiklar