”Behovet är helt enkelt mindre för dem”

Från årsskiftet är det slut på gratisresorna i kollektivtrafiken för Mölndalsbor som är 65–74 år. – Vi gör bedömningen att…