Bättre klimat för företagare i Mölndal

Företagsklimatet i Mölndal har generellt blivit något bättre. Det visar Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning. Samtidigt tycker företagarna att dialogen med kommunledningen blivit sämre.

Varje år genomför Svenskt Näringsliv en enkätundersökning om företagsklimatet i landets kommuner. I år har totalt över 30 00 företagare i landet svarat på frågorna.

Förra året var det sammanfattande omdömet från företagare i Mölndal att företagsklimatet blivit sämre. Men i år är det en svag men positiv trend och omdömet har ökat från 3,4 till 3,5. Betygen sätts på en skala mellan ett och sex och för ett bra betyg går gränsen vid fyra. Men Mölndal hamnar ändå över rikssnittet som är på 3,4 och på en fjärde plats i Göteborgsregionen.

Det är glädjande att Mölndal har förbättrat sitt lokala företagsklimat. Kommunen är på rätt väg vilket också företagarna uppskattar. Nu gäller det att inte slå sig till ro, utan fortsätta på den inslagna vägen. Näringslivsfrågorna är mycket viktiga för Mölndals fortsatta utveckling, säger Christina Riksén, Svenskt Näringsliv Västra Götaland i ett pressmeddelande.

Störst förbättring jämfört med förra året ger företagarna i Mölndal sina egna initiativ till att förbättra företagsklimatet. Lägst betyg får tillgången till medarbetare med relevant kompetens och upphandling som får betyget 2,7.

Företagarna tycker att både kommunpolitikerna och tjänstemännens attityder mot företagen har blivit något bättre, men svarar samtidigt att dialogen mellan företag och politiker och tjänstemän blivit något sämre.

När företagarna fick frågan om vilka åtgärder som bör prioriteras av kommunen så valde flest alternativet om snabbare handläggningstider tätt följt av fler bostäder och bättre förståelse hos tjänstemän och politiker.

Kajsa Lind

kajsa.lind@molndalsposten.se