Arkivfoton

Barnfamilj vräktes – kommunen anmäler sig själv

En barnfamilj vräktes och lämnades i en svår boendesituation trots att familjen bett om hjälp. Nu anmäler kommunen sig själv till Inspektionen för vård och omsorg.

Under våren 2017 ringde mamman i barnfamiljen till socialtjänsten och bad om hjälp, men det uppfattades av personal som ett rådgivande samtal och trots det vräktes barnfamiljen från sin bostad i juni. En händelse som kommunen nu själv lex Sarah-anmäler till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

I anmälan skriver kommunen att barnfamiljen hamnade i ”en svår boendesituation” under två månaders tid tills de fick flytta in i förvaltningens utredningslägenhet och att detta var ett allvarligt missförhållande.

Det man framhåller är att flera personer känt till att barnfamiljen skulle vräkas och att barn riskerade att fara illa, trots det har ingen åtgärd tagits. Kommunen menar också att samverkan mellan olika verksamhetsområdena för barn och familj samt vuxen inte fungerat.

Kommunerna är skyldiga att anmäla allvarliga missförhållande till Inspektionen för vård och omsorg. Lex Sarah innebär att det handlar om en händelse som rör lagstiftningen för socialtjänsten eller verksamhet inom stöd och service till vissa funktionshindrade.

Kajsa Lind

redaktion@molndalsposten.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar