Baracker lösningen i skolan efter kriget

Med ett pågående världskrig fanns inga resurser att satsa på nya skolor under 1940-talet. Det var överhuvud taget ont om…