Avloppsvatten utsläppt i Sagbäcken

Mölndals stad har upptäckt ett avloppsutsläpp i Sagbäcken i Lindome. Utsläppet påverkar inte de boende i området men fisklivet i bäcken verkar ha skadats.

Det är en trasig avloppsledning som har gjort att avloppsvatten runnit ut i Sagbäcken. I fredags meddelade tekniska förvaltningen att läckaget var stoppat och att den berörda ledningen stängts av.

– Vi var där och gjorde arbeten i fredags. Det går två ledningar från pumpstationen och den trasiga stängdes av direkt. Eftersom vi har två ledningar där fungerar driften som vanligt, säger Ann Rane, avdelningschef för vatten och avlopp.

Personal började rensa bäcken i fredags men arbetet fortsätter under veckan. Förvaltningen räknar med att kunna laga den trasiga ledningen under veckan.

Tekniska förvaltningen tror att utsläppet startade den sjätte juni. Förutom att det kan lukta avlopp i området är det inte någon fara för allmänheten. En person som bor i området har däremot hittat flera döda öringar och ålar i bäcken.

– Vi har fått det till oss också så det är något tittar på. Vi ska prata med sportfiskarna och med miljöförvaltningen för att se vad det kan ha haft för effekter. I och med att det var så lite vatten i bäcken så är det en större risk för påverkan på fiskarna, säger Ann Rane.

Elvira Linderot

elvira.linderot@molndalsposten.se