Även högstadieskolor kan stängas: ”Vi för diskussioner”

Som ett sätt att minska smittspridningen rekommenderar Smittskydd Västra Götaland att alla högstadieelever i regionen tillfälligt övergår till distansundervisning.

Hur Mölndals stad ska agera är ännu inte bestämt.

– Vi befarar en ytterligare smittspridning när många nu återvänder till sina arbetsplatser och då skolorna öppnar på nytt efter jullovet. Vi rekommenderar därför liksom tidigare, att alla som kan arbetar hemifrån. Dessutom anser vi att en rekommendation om att regionens högstadier, där detta är möjligt, skulle övergå till distansundervisning till och med 24 januari vore en viktig åtgärd för att minska resandet och kontakter och därmed smittspridningstrycket i samhället, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg i ett pressmeddelande.

Veckorna före jul ökade antalet smittade i högstadieåldern rejält. Det minskade igen under lovet, och Västra Götalandsregionen vill nu behålla det så. Under torsdagen gjorde regeringen det möjligt att införa distansundervisning på högstadiet.

– Nu är det upp till kommunerna att avgöra om de tycker att det är lämpligt med distansundervisning för högstadiet. Det kan finnas många saker att ta hänsyn till. Men vi från Smittskydd rekommenderar det utifrån den rådande situation vi har, säger Thomas Wahlberg.

Det är ännu inte bestämt hur rekommendationerna kommer att påverka undervisningen för högstadieelever i Mölndal.

”Vi för diskussioner utifrån rekommendationerna men har ännu inte fattat några beslut” skriver Fredrik Hellsten, chef för skolförvaltningen, i ett mejl till Mölndals-Posten.

Sedan tidigare bedrivs undervisningen inom gymnasieskolan på distans. Distansundervisningen där fortsätter även efter jullovet. Också där gäller rekommendationerna fram till den 24 januari.

Anna Mattisson

anna.mattisson@otv.se