Eric Ottenstam (1911-1988) är återigen i ropet med anledning av Mölndals Hembygdsförenings årsskrift, som nu har fått ett hedersomnämnande av Bohusläns hembygdsförbund. Foto: Thomas Samuelsson

Årets skrift – en utmärkelse 

Mölndals hembygdsförening

Under 2016 gav Mölndals Hembygdsförening ut en årsskrift med titeln: ”Mölndälskan – Så talade Mölndälingarna”. Den handlade om folkmålet eller dialekten i Mölndal, alltså om gamla ord. Bohusläns hembygdsförbund utser årligen ”årets bok och skrift”.

Den 24 april beslöt förbundets jury att ge Mölndals Hembygdsförenings årsskrift ett hedersomnämnande. Diplom skulle utdelas på Bohusläns hembygdsförbunds årsstämma på Marstrand den 7 maj. Just denna dag inföll emellertid årets Kvarnbydag. Alla hembygdsföreningens medarbetare var upptagna, och Mölndals Hembygdsförening kommer därför att få motta diplomet vid ett annat tillfälle.

Innehållet i årsskriften utgörs i huvudsak av utdrag ur tidningsartiklar i Mölndals-Posten. På 1980-talet berättade Mölndalskonstnären Eric Ottenstam (1911-1988) för Lars Gahrn om gamla ord och gjorde anteckningar. Gahrn skrev med detta material som underlag flera artikelserier i Mölndals-Posten. Också många andra ”Mölndälingar” har berättat för Lars Gahrn om gamla ord, som användes i Mölndal. Mölndals Hembygdsförening har därför ganska stora samlingar om språket i Mölndal. Samtidigt har man kunnat märka, att de gamla orden blir allt sällsyntare i dagligt tal, också Mölndalsborna emellan. Detta är ett dokumentationsarbete för att det gamla folkspråket inteskall försvinna utan spår.

Lars Gahrn

Relaterade artiklar
Fler artiklar