• Arkivfoto

  Antibiotikaförsäljningen minskar i Mölndal

  Försäljningen av antibiotika i Mölndals stad minskade under förra året. Men skillnaderna mellan landets kommuner är stora.

  Att antibiotika kan leda till resistens är allmänt känt och den kunskapen syns kanske också i att antibiotikaförsäljningen minskade i en majoritet av landets kommuner under förra året.

  I den statistik som nyhetsbyrån Siren sammanställt från Socialstyrelsens läkemedelsregister så kan man se att Mölndal är en av kommunerna där försäljningen minskade mellan 2015 och 2016. Totalt hämtades nästan 301 recept per tusen invånare ut 2016 vilket är nästan sex procent mindre än året före.

  Det gör att Mölndal hamnar precis på rikssnittet vad gäller antal recept per tusen invånare för 2016. Men antibiotikaförsäljningen skiljer sig kraftigt åt i landet.

  – Det är väldigt intressant att det är så stora skillnader mellan olika kommuner. Det handlar mycket om en kultur och ett arbetssätt. Det går inte att säga att man skriver ut mer i en kommun för att de är sjukare där, utan det finns kanske en överförskrivning som man behöver jobba med, säger Malin Grape, enhetschef för avdelningen för antibiotika och vårdhygien på Folkhälsomyndigheten till nyhetsbyrån Siren.

  Den kommun där antalet recept var högst var Södertälje med 401 recept per tusen invånare och minst recept var det i Ovanåker med 190 stycken.

  – När man jämför landstingen så ser man att storstäderna ligger väldigt högt i antibiotikaförskrivning. Vi tror att det bland annat handlar om tillgängligheten på vård och att det i storstäderna är ett kortare steg att gå till läkaren, säger Malin Grape.

  Hon poängterar också att det är viktigt att det finns en genomtänkt förskrivning av antibiotikarecepten.

  – All antibiotikaanvändning bidrar till resistensutveckling och vi måste betrakta antibiotikan som en ändlig resurs. Därför är det viktigt att skriva ut rätt antibiotika till rätt infektion, och undvika all antibiotika som inte gör nytta, säger Malin Grape.

  Kajsa Lind

  redaktion@molndalsposten.se

  Relaterade artiklar
  Fler artiklar