Ansvaret för trottoarer blir tydligare

Nu blir det tydligare vilka krav som ställs på fastighetsägaren när det gäller skötseln av trottoarer och gångbanor. Den som…