Andelen skuldsatta hushåll ökar

Bostadsmarknaden rusar och det byggs för fullt i Mölndal och i många av Sveriges kommuner. Samtidigt ökar andelen skuldsatta hushåll.

Skuldsättningen är hög men varierar samtidigt mycket mellan olika kommuner och regioner, det enligt en ny rapport från Riksbanken. Andelen skuldsatta vuxna personer med bolån i Mölndal var under fjolåret 52 procent, en ökning med två procentenheter sedan 2010. Totalt bor det 25 871 personer med bolån i Mölndal.

Ökningen är jämförbar med utvecklingen för resten är av landet, där den genomsnittliga skuldsättningen ökat från från 41,5 procent till 42,9 procent under samma period. Totalt hade över tre miljoner individer bolån under 2016 enligt riksbankens rapport. Det betyder också att andelen skuldsatta med bolån är högre i Mölndal än snittet för resten av landet.

I Västra Götalands län är det Öckerö och Lerum där invånarna är mest skuldsatta, där 61 respektive 63 procent av befolkningen har ett bolån.

Den genomsnittliga bolåneskulden var drygt 1,6 miljoner kronor i Mölndal under 2016, en tydlig ökning från 2010 då snittet var drygt 1,1 miljon kronor.

Hög skuldkvot

Skuldkvoten, balansen mellan inkomst och skuld, är högst i storstäderna men är också hög i Mölndal. Under 2016 var den genomsnittliga skuldkvoten i Mölndal 391 procent, en ökning med 26 procentenheter från 2010.

Större andel bostadsrätter

I Mölndal har även andelen bolån med bostadsrätter som säkerhet ökat från 27 till 31 procent från 2010 till 2016. Andelen bolån med lägenheter som säkerhet visar hur vanligt det är med bostadsrätter i kommunen, och är i regel större i storstäder.

Genomsnittet i landet har ökat från 23 till 28 procent under samma period vilket enligt riksbanken kan avspegla den snabba befolkningsökningen i storstäderna, där det är mer vanligt med lägenheter än på landsbygden.

Linus Annlöv

redaktion@molndalsposten.se