Susanna Ruud och Sofia Åhrman är med i Balltorpsskolornas brukarråd. Nu har rådet skrivit brev till politikerna i ett försök att rädda stadsdelens bibliotek. Foto: Fredrik Hofflander

Allt starkare stöd för hotade biblioteket

Balltorps bibliotek riskerar att läggas ner – det berättade Mölndals-Posten i november. Nu växer protesterna.

– Om biblioteket försvinner, vad händer med Balltorp då? frågar sig Susanna Ruud i skolornas brukarråd.

Brukarrådet representerar föräldrar och barn i stadsdelens två skolor. Nu har rådet skrivit ett protestbrev till kommunledningen och stadens politiker. Budskapet är solklart: Balltorps bibliotek måste få leva vidare.

– Det som är det viktigaste är att biblioteket är väldigt nära dem som bor här. Det är en mötesplats för alla. Fritidsgården är bara till för unga i vissa åldrar, fotbollsplanen är för dem som spelar för fotboll. Men på biblioteken kan alla träffas, säger Sofia Åhrman, som också sitter med i skolornas brukarråd.

Läs även: 25/11: Sparkrav kan stänga ett av biblioteken

17/1: Debatt: ”Låt oss behålla Balltorps bibliotek”

Som Mölndals-Posten berättade sent i höstas har biblioteksledningen fått ett tufft sparkrav på sig. I runda slängar en miljon kronor måste skäras bort, till största delen beroende på att det nya stadsbiblioteket i Mölndals centrum tas i bruk senare i år. Bibliotekschefen Anette Eliasson nämnde själv då en nedläggning i Balltorp som en tänkbar lösning.

Enligt Karin Vedlin (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, går det inte att i dag säga säkert vad besparingen får för konsekvenser.

– Just nu tittar vi på frågan, den finns på vår agenda. Jag tycker det är bra att vi får reda på hur oron ser ut, och jag har lovat att återkomma till dem när jag kan svara mer, säger hon. 

I flera månader har protestlistor funnits utplacerade, både på biblioteket och på skolor och förskolor i Balltorp. Initiativtagaren Ing-Britt Rensfelt bedömer att uppemot 500 personer har skrivit på till stöd för biblioteket.

– Vi kommer att åka och lämna in listorna till kommunen nästa vecka tror jag. Det är ett väldigt stort engagemang. Det kommer folk hela tiden och skriver på, och många pratar om detta. Biblioteket fyller en stor social funktion, säger hon.

De protesterande ger inte mycket för argumentet att Balltorp ändå ligger ganska nära det nya stadsbiblioteket i centrum.

– Vi kan inte kräva att det finns ett bibliotek i varje område, nej. Men det finns en del problem i Balltorp och då blir det ännu viktigare att inte ta bort det lilla som finns här. Våra barn kan inte åka buss själva till biblioteket i centrum, säger Sofia Åhrman.

Fredrik Hofflander

fredrik.hofflander@molndalsposten.se

031-86 84 23

Relaterade artiklar
Fler artiklar