Äldre for illa på boende – staden anmäls

Flera händelser har anmälts efter att det uppdagats hur personal på ett äldreboende i Mölndal beter sig mot brukare. Nu…