Arkivfoto

72 år innan alla avlopp är renade

Med dagens takt skulle det ta 72 år att åtgärda alla enskilda avlopp i Mölndals kommun. Det visar siffror från VVS-Fabrikanternas råd. 

Siffrorna baseras på en enkät med Sveriges samtliga kommuner över hur många som beviljades tillstånd under 2016 för att åtgärda ett enskilt avlopp. Förra året beviljades tillstånd för att åtgärda 1,39 procent av de enskilda avloppen inom Mölndals kommun. Med den takten skulle det ta 72 år innan alla enskild avlopp håller tillräckligt bra standard. 

Men riktigt så illa ställt är det inte menar Malin Ahlgren, miljöinspektör på Mölndals stad. 

– Hade det gått i den takten som var förra året så kanske det skulle ta det men då hade vi stor personalbrist och hann inte vara ute på tillsyn på samma sätt. Vi har målet att alla enskilda avloppsanläggningar ska vara inventerade till 2022 och med den takt vi håller nu är det inga problem, säger Malin Ahlgren. 

Ansökningar som kommer in gäller bara de avlopp som ska åtgärdas själv av fastighetsägarna. De enskild avlopp som ansluts till det kommunala avloppsnätet och de som bildar en va-förening återfinns inte i statistiken. 

I Mölndals kommun finns cirka 1 500 kända enskild avlopp. 

– Viid förstagångsbesöket så är det oftast närmare 50 procent av de inventerade fastigheterna som har bristfälliga avloppsanläggningar, säger Malin Ahlgren. 

Fastighetsägare är skyldiga att ha ett avlopp som uppfyller lagens krav. 

– Vi måste ta hand om vårt vatten så att vi inte får förorenat dricksvatten. Om man har en anläggning som inte renar ordentligt följer det med näringsämnen som bland annat bidrar till övergödning, säger Malin Ahlgren. 

Emma Hellström

redaktion@molndalsposten.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar