60-talets industri: Ned för textil – upp för teknik

På 1960-talet var det tuffa tider för de traditionella industriföretagen i Mölndal. Textilindustrin klarade inte den utländska konkurrensen och både…