50-talets Mölndal – bostadsbrist och framtidstro

1950-talet blev starten på den långa period av högkonjunktur som i Mölndal, Sverige och stora delar av världen skulle pågå…