40-talets Mölndal – från ransonering till framtidshopp

Krigets skugga låg som en mörk och kall filt över fyrtiotalets första år – mycket fick stå på paus under…