Terrorism föds inte ur banala kulturkrockar

Sex timmar bort från Mölndal hände det. Det som tidigare bara skett i andra länder, långt borta i Paris och Berlin. Jag talar om terrordådet på Drottninggatan i Stockholm, där en man mejade ned och dödade fyra människor och skadade otaliga. Medierna svämmar över av rapportering efter dådet. Och vi försöker smälta och bearbeta. Det hela är overkligt men ändå så verkligt, för det har ju hänt förut, bara inte här i Sverige. Tidigare terrordåd i världen har redan skrämt upp oss. Samtidigt som Trump och andra populistiska partier skanderar sitt budskap om protektionism, om goda och onda människor, ett samhälle uppdelat mellan de som ska få tillhöra och de som ska stå utanför.

I det nya, moderna Sverige finns svenskar med alla möjliga kulturella bakgrunder. Oavsett bakgrund och kultur måste det vara tydligt för alla att vi i Sverige har en värdegrund som bottnar i de mänskliga rättigheterna. Det är till exempel yttrandefriheten, barns och kvinnors rättigheter, rätten att inte bli diskriminerad, tanke- och religionsfriheten, urfolkens rättigheter, rätten till utbildning och rätten till hälsa.

Det är en stor utmaning när människor som flyttar till Sverige inte har dessa värderingar med sig. Då är utbildning och tydlighet viktigt, för att markera att till exempel kvinnor är lika mycket värda som män. Att kvinnor ska ha samma möjligheter och rättigheter som män. Och att vi i Sverige har religionsfrihet. Den skyddar inte bara rätten att tro, utan även rätten att inte tro. Den innebär också att religösa seder som inte är förenliga med mänskliga rättigheter kan inskränkas. Vi kan inte tillåta diskriminering, att tankefriheten kränks eller att kvinnor fråntas rätten till utbildning i religionens namn.

Vi måste med gemensamma krafter sprida de grundläggande värderingarna kring mänskliga rättigheter så att de genomsyrar hela det moderna Sverige. På så sätt får terrorismen ingen grogrund och inget hat att växa ur. Effektivaste sättet för att förändra värderingar är att minska segregation och öka integration. Vi måste också öva oss i att respektera våra medmänniskor och förstå varandras olika drivkrafter och viljor, så länge de bottnar i de mänskliga fri- och rättigheterna. Det är invandringen av olika kulturer som under hundratals år byggt vårt unika land.

Varje ny terrorattack belyser bristen på gemensam värdegrund. Terrorism föds inte ur banala kulturkrockar i vardagen. Terrorism bottnar i maktspel i religionens namn, i våld, fattigdom och utanförskap, i samhällen där mänskliga rättigheter satts ur spel. Och så länge segregationen i Sverige finns kvar kommer risken för nya terrordåd att bestå.

Hannah Sundqvist

Relaterade artiklar
Fler artiklar