Om nio år krymper Mölndal

Mölndal är mitt uppe i en bostadsexpansion som saknar motstycke på åtminstone 40 år. Utbyggnaden som skedde på 50-, 60- och 70-talen var i och för sig ännu mer betydelsefull än dagens. Den innebar att landsbygdsinslagen, som betande kor, slutligen försvann från det som vi i dag räknar till stadens centrala delar. Mölndal växte som stad och krympte som jordbrukssamhälle.

Dagens utbyggnad har samma syfte, Mölndal ska bli mer stad. Tätare, större, med lite högre hus – och framför allt med fler människor. De 64 465 Mölndalsborna vid det senaste årsskiftet ska bli 72 067 till 2025. Det är i alla fall vad kommunens egna statistiska prognoser säger.

Men sedan är det stopp – året därpå börjar befolkningen minska! I ett första steg med 125 personer. En sak är dock säker när det gäller prognoser, oavsett om de gäller vädret, opinionsmätningar inför val eller folkmängden i landets 35:e största kommun – de stämmer nästan aldrig.

I det här fallet bedömer jag sannolikheten för att prognosen ska slå in till ungefär 0,000001 procent. Det skulle kräva att man inte planerar för ett enda framtida bostadsområde till, att fler flyttar ut från än in till kommunen. Dessutom måste samtidigt den lilla förutspådda minskningen av barnafödslar bli verklighet. Det är knappast troligt.

Men vill Mölndal fortsätta att vara en växande kommun även tio år in i framtiden är det dags redan nu för politikerna och tjänstemännen på stadsbyggnadskontoret att kavla upp skjortärmarna och börja skissa på var nästa bostadsområde ska ligga.

Du kanske tänker ”måste kommunen växa hela tiden då?”. Kanske inte, men det är en trevligare framtidsutsikt än motsatsen. Krympande befolkning ger krympande skatteintäkter och nedskärningar av service som gör kommunen mindre attraktiv. Fler flyttar ut eller flyttar aldrig in eftersom det finns bättre alternativ. Mölndal förvandlas knappast över en natt till en kopia av en avfolkningsort i Norrlands inland. Men en liknande negativ spiral vill nog få ha.

Att det är dags att planera nu, eftersom plan- och byggprocesser ofta tar längre tid än man tror, borde man veta väldigt väl i Mölndals stadshus. För tio år sedan spådde man till exempel att nya centrum skulle ha stått färdigt 2011!

Men Mölndals centrum är inte sämst i klassen. Den nya flygplatsen i Berlin började byggas 2006 och skulle också ha invigts 2011. Efter sju sorger och åtta bedrövelser talar man i dag om invigning 2018 eller 2019.

Och samma år som Mölndal kan börja krympa väntas Sagrada Familia-katedralen i Barcelona bli färdig – efter 144 år.

Kent Randau

Före detta reporter på Mölndals-Posten.

Jobbar med översättning och IT i München.

Relaterade artiklar
Fler artiklar