Mölndal blir stad – men först 2122?

Om knappt fem år fyller Mölndal 100 år som stad. I och för sig hette Mölndal ”kommun” under 33 år av sitt sekel som stad.

Men nyårsdagen 2022 kan man i alla fall fira att det har gått 100 år sedan stadsutropningen. Då förenades Fässbergs landskommun och municipalsamhället Mölndal. Skälen till stadsbildningen var inte minst påtryckningar från den stora grannen i norr, som med stor oro såg på den till synes okontrollerade bostadsutbyggnaden, precis söder om gränsen i Toltorpsdalen.

När den ”vildvuxna” dalen blev del av en stad började i samma stund även striktare plan- och byggregler att gälla. I den nyfödda staden bodde drygt 13 000 personer. Som hundraåring tyder allt på att Mölndal kommer att ha en bit över 70 000 invånare.

Men 100-åringen firas inte överallt. I alla fall inte på EU:s statistikbyrå, Eurostat i Luxemburg. Enligt Eurostat finns det 13 städer i Sverige. Mölndal är inte en av dem. Men EU går med på att Mölndal är en del av storstadsregionen runt Göteborg. Alltid något.

Når Mölndal de 70 631 invånare som förra årets befolkningsprognos påstår att staden ska ha på nyårsdagen 2022 räcker det ändå inte. Ser man Eurostats stadsdefinition som en höjdhoppningstävling har Mölndal klarat inhoppningen, invånarantalet räcker. Men sedan höjs ribban rejält. För att nå upp till stadsdefinitionens krav måste man även trivas tätt ihop. Och Mölndalsborna bor alldeles för glest.

I snitt går det 442 invånare per kvadratkilometer. Det imponerar inte på Eurostat. EU-definitionen av en stad är komplicerad, men den bygger på att enbart områden med en befolkningstäthet på minst 1 500 invånare per kvadratkilometer kan räknas som stadsbebyggelse.

Följande områden är tillräckligt täta: Bosgården, Bifrost, Krokslätt, Åby och Broslätt, Glasberget samt Valås och Almås. Toltorp kan nå dit också till 2022, men inga andra områden är i närheten.

Tillsammans måste dessa områden samla minst 50 000 invånare för att få räknas som stad inom EU, vilket inte kommer att ske de närmaste fem åren. Enligt kommunens egen bostadsprognos ser det ut som man kan landa på drygt 35 000 invånare i områdena med stadsbebyggelse.

Mölndal skulle behöva fortsätta bygga i samma takt i de redan tätaste delarna fram till ungefär 2036 för nå dit. Det kommer knappast att ske. Men kanske kan EU acceptera att Mölndal är en stad lagom till 200-årsjubileet, år 2122?

Kent Randau

Relaterade artiklar
Fler artiklar