Kalle Bjernestad vid arkivkartongerna med Sagereds arkivmaterial. De fyller en arkivvagn. Foto: Lars Gahrn

Sagereds samlingar

Sagereds gård är en av Kållereds lantgårdar med stort och påkostat boningshus. Förmögna göteborgare köpte gårdar i Kållered, Mölndal och andra socknar runt Göteborg.

Kållereds hembygdsförening har nu fått ta över det omfattande gårdsarkivet. Handlingarna har överförts till Föreningsarkivet i Mölndals kråka, där arkivet håller på att ordnas. Det skall senare återföras till hembygdsföreningens arkiv.

Att ordna ett stort gårdsarkiv är en omfattande och tidskrävande arbetsuppgift. Kållereds hembygdsförening ansökte om pengar från Torsten Söderbergs stiftelse för att kunna projektanställa en arkivarie, Kalle Bjernestad.

I december 2015 hade sorteringen gått så långt, att Kållereds hembygdsförening kallade till ett litet möte och berättade om arkivet och forskningen kring Sagereds gård. Tomas Söderberg från Torsten Söderbergs stiftelse var där. Jag som representant för Mölndals stadsmuseum var där. Staffan Bjerrhede, föreningens ordförande, och Bengt Mattsson berättade. Bengt Mattsson är föreningens nestor. Han kan Sagereds historia. Karl Bjernestad svarade på frågor om arkivhandlingarna.

Även själva gårdsbyggnaderna är av intresse för en forskare. Att byggnaden åtminstone till sin huvuddel fanns mot slutet av 1700-talet är redan nu klart. Åtskilliga iakttagelser under reparationsarbetena kan dock tyda på, att åtminstone vissa delar av huset kan gå tillbaka till 1600-talet. Också en del av detta fick vi oss till livs, men forskningen fortsätter. Ni kommer nog att få höra åtskilligt mer om Sagereds gård i framtiden.

Lars Gahrn

Kållereds hembygdsförening

 

 

 

Relaterade artiklar
Fler artiklar