Lisebergs historia från start till nutid

SPF Strömstararna

Den 8 september besökte 25 Strömstarar Liseberg för att hänföras av hur Patrik Källström på ett imponerande minnesrikt och detaljrikt sätt presenterade alla betydelsefulla personer, attraktioner, artister, årtal och datum från nöjesparkens start till nutid. Vid tiden för planeringen av Göteborgsutställningen var de ansvariga i jubileumsstyrelsen överens om att Göteborgs nöjesliv var ”öken” och detta skulle avhjälpas med några attraktioner för barn och vuxna i utkanten av utställningsområdet.

Nöjesparken var även planerad som publikmagnet och anslöts direkt till jubileumsområdet vid Näckrosdammen med en linbana. Nöjesfältet förlades till det gamla landeriet Liseberg som senare får ge namn åt den nuvarande nöjesparken. Utställningen skulle öppna 1921 för att uppmärksamma stadens 300-årsjubileum men drabbades av ekonomiska problem och sköts fram till den 8 maj 1923 då kyrkklockorna ringde klockan sju på morgonen, och kanonsalut sköts från Kvarnberget så att ingen skulle missa vad som var på gång.

Efter invigningen ökade trycket på att färdigställa de lokaler och attraktioner som inte hunnits med och det ledde till några missöden. En premiärrevy var så tråkig att den totalsågades av kritikerna men publiken satt ändå kvar på bänkarna under båda akterna därför att kläderna fastnat i färgen och måste klippas loss. Den 11 juli gästades nöjesfältet av fysikern Albert Einstein som trots sin lågmäldhet mottogs med livligt bifall efter sitt föredrag i den ståtliga Kongresshallen. På nöjesfältet fanns även bergbanan, lustiga huset, folkrestaurangen, Lillköping, flygkarusellen, värdshuset, dansbanor, bollkastning och skjutbanor med mera.

Den 15 oktober stängdes utställningen och hade då räknat in 4,1 miljoner besökare trots en regnig säsong. Redan på den tiden var nöjen dyra: entréavgift 2 kronor, säsongskort 30 kronor för vuxna och 5 kronor för barn under tolv år. 1924 utlyses en namntävling och namnet Liseberg vann eftersom området kallats så sedan 1700-talet. Liseberg får en egen entré när Jubileumsutställningens entré flyttas från Götaplatsen. Bengtas café flyttar in och blir en långkörare till och med 1986. Några spelnyheter är bowling, biljard, kulspel, klotkastning, ringkastning, bågskjutning och bilspelet. 1925 övergår driften från Jubileumsutställningens nöjesutskott till det nybildade bolaget Liseberg AB med ett aktiekapital på 100 700 kronor. Ledningen kämpar med att öka besökstalet och förnyar utbudet av nöjen. 1926 spelar Ernst Rolf revy i Cabarethallen och gammeldansbanan Polketten invigs.

Så fortsätter den framgångsrika utvecklingen och utbyggnaden till en av Europas mest välbesökta nöjesparker med världsartister och moderna åkattraktioner. Efter två timmars stimulerande presentation och förnämlig service av värdinnorna Carina och Frida Berntsson tackade vi Patrik för alla minnesbilder som framkallades från våra egna besök på Liseberg.

Kaj-Åke Larsson

Relaterade artiklar
Fler artiklar