Årsmöte med tyst minut

Kerstin Thompson öppnade PRO Mölndals årsmöte som avhölls den 17 februari. Under denna punkt informerade hon också om att vi uppvaktat vår äldsta medlem, Märta Eliasson, som fyller 101 år idag.

Nästa punkt på dagordningen var parentation över våra medlemmar som avlidet under året. Kållereds PRO-kör som svarade för det kulturella inslaget på årsmötet sjöng Där rosor aldrig dör. Efter en tyst minut så tände Kerstin ett ljus och läste en dikt av Per Lagerkvist och kören avslutade med ytterligare en sång.

Ingrid Dywe fick mötets förtroende att leda dagens förhandlingar. På dagordningen kom sedan styrelsens verksamhetsberättelse, resultat och balansräkning och revisionsberättelse. Styrelsen blev också beviljad ansvarsfrihet för 2015. Till ny ordförande valdes Kjell Carlsson samt att några i styrelsen byter ansvarsuppgifter. Som ny i styrelsen valdes Birgitta Evans in som ersättare under ett år. Därefter vidtog sedvanlig avtackning av ledamöter som avsagt sig sina förtroendeuppdrag. Jan-Erik Lindström, Birgitta Örngren, Runa Zetterman, Else-Britt Nilsson och Inger Svensson avtackades med en liten present och blommor. Inger Svensson och Kerstin Thompson fick PRO:s förtjänsttecken för minst fem års arbete med förtroendeuppdrag inom föreningen. Kjell Carlsson som nyvald ordförande fick ordförandeklubban och tackade för förtroendet och kunde avsluta mötet.

Sångkören från PRO Kållered kunde sedan underhålla oss med sång.

Christer Janson

PRO Mölndal

Relaterade artiklar
Fler artiklar