Årsmöte med jazz

En fulltalig publik hade mött upp till vårt årsmöte den 18 februari. Vår ordförande Bengt Jinfäldt hälsade välkommen och höll i parentationen av de medlemmar, som avlidit under året. I dag har vi 340 medlemmar i föreningen.

Till att leda dagens förhandlingar valdes Gunnar Trenning med Sven Larsson som sekreterare.

Årsmötet bjöd ej på några överraskningar utan man gick helt på revisorernas, valberedningens och styrelsens förslag. Då tre styrelseledamöter avsagt sig vidare uppdrag invaldes i deras ställe Ingrid Fischer, Birgit Trenning och Curt Persson. De avgående ledamöterna Birgit Tengfjord, Barbro Svensson och Roland Svärdegård samt damerna i Lindomeköket avtackades med blommor och ett stort tack för värdefulla insatser under många år. Även valberedningen ändrade utseende och ser ut som följer: Omval av Gunnar Trenning och nyval av Birgit Tengfjord och Margit Hellström.

Årsmötet avslutades med att vi bjöds på kaffe och goda smörgåsar samt underhållning av Bibi & Jazzfriends, som med sin smittande glädje och musikalitet tog oss alla med storm.

Sven Larsson

SPF Seniorerna Sagsjön, Kållered och Lindome

Relaterade artiklar
Fler artiklar