Mycket slit och lite dans för systrarna i Dunsered

Tina och Lovisa Alexanderson var traktens hjälpredor när det var skördetid eller kalas.