Mölndalsbor startar Bed and breakfast i Italien

Annika Johansson och Michael Tiberg är paret från Mölndal som sålde allt de ägde i Sverige och flyttade till Italien….