Medlare kallades in när gravbråket blev infekterat

År 1823 fick Kållereds sockenstämma tillsätta en medlare, häradsdomare Lars Larsson på Bölet, för att lösa konflikten mellan gravrättsägarna. En…