Mannen som håller Jungfruplatsen mätt och belåten

Robert Yüksel är lika bekant för Jungfruplatsens invånare som själva husen, marken och träden i området. Här har han trots…