Kyrkomusiken betyder mycket för många

Musik i Stensjökyrkan har en stor spännvidd på alla sätt. Min artikelserie är snarast en kort sammanfattning av en lång och omfattande verksamhet, men den har ändå visat åtskilligt. Här avslutas denna artikelserie med ett urval av all musik som har spelats under åren.

Spännvidden åldersmässigt är stor mellan de yngsta körmedlemmarna och de äldsta. Likaså är spännvidden stor mellan olika slag av musik. Birgitta Landgren berättar:

”Det har blivit mycket klassisk kyrkomusik genom åren: Stora verk som Händels Messias, Mozarts Requiem och även Requiem av Cherubini och Fauré, Bachs Juloratorium, Vivaldis Gloria, Förklädd Gud av Lars-Erik Larsson och mycket mer.

I dessa och många fler verk har Kyrkokören samarbetat med orkestermusiker. Barnkörerna har framfört en mängd musikaler såsom olika bibelberättelser om Noa, David, Daniel och lejonen, Sachaios… Vi har gjort många julspel, sjungit ’Änglavakt’, ’Veckopengen’ och mycket, mycket mer. Ungdoms- och vuxenkörer har sjungit folkmusikmässor, gospel, Klezmermusik, Ellingtons Sacred Consert, visor, låtar… Du frågar vilka de ’största’ och de ’minsta’ musikgudstjänsterna är. Störst besöksmässigt: julsångsgudstjänster ’Sjung in julen!’ och Lucia, flera större verk, som Messias och Mozarts Requiem eller när tonsättaren Egil Hovland var gäst i Stensjökyrkan. Betydligt färre besökare vid program med någon enstaka musiker med ’smalare’ repertoar, som kanske inte är känd av så många. MEN, kyrkomusikens stora uppgift är att beröra, peka på Gud, trösta, lovsjunga, ge delaktighet… Ibland kan det lilla sammanhanget med få deltagare vara det viktigaste.”

Stensjökyrkans filialer

”Musik i Stensjökyrkan” hör givetvis hemma i Stensjökyrkan. Fågelbergskyrkan används inte alls till dessa musikgudstjänster. Däremot har Stensjökyrkan fått ett par andra filialer.

I Kikås kapell anordnas ”Musik i Allhelgonatid”, minnesgudstjänsten på Allhelgonadagen. Sommaren 2011 startade musikkaféerna vid Brostugan vid Gunnebobro. Mellan åren 2003 och 2006 återuppförde vänföreningen Gunnebo Vänner den gamla brostugan, där brovaktaren och hans familj bodde. Den nya brostugan ligger högre upp i sluttningen än vad den gamla gjorde. Här är man upplyft över trafiken, samtidigt som man har vacker utsikt över i första hand Ståloppet och Gunnebobro men även över Stensjön. Häruppe vid stugan har man en bra plats, där man utan vidare får plats med ett 50-tal åhörare.

Musikkaféerna har blivit mycket uppskattade och drar mycket folk, om vädret är tillfredsställande. Vid Lackarebäckshemmets 65-årsjubileum 2017 återuppfördes den kantat, som hade sjungits vid invigningen år 1952. Senare samma dag gavs den på nytt i Stensjökyrkan (som kan ta emot många fler åhörare).

Musiken betyder mycket

Musiken betyder mycket för många. Jag fick en påminnelse om detta 2017. Min mor Maria Gahrn låg på sjukhuset med svår hjärtsvikt. Sista gången vi, hennes närmaste, besökte henne (några timmar före hennes död), sade hon, att lika gärna som att folk sände blommor till hennes begravning ville hon, att de skulle kunna sända pengar till Musik i Stensjökyrkan eller Mölndals Hembygdsförening.

Musik i Stensjökyrkan hade hon inte nämnt tidigare. Detta uppslag hade hon alltså fått under sin allra sista tid. Under sjukdomstiden 2012–2017 låg hon mycket och vilade. Då lyssnade hon så ofta hon kunde till musik på radion. Till kyrkan kom hon inte under dessa år, men hon mindes alltså med glädje musikgudstjänsterna i Stensjökyrkan.

Om man erinrar sig kyrkomusiken i Stensjökyrkan några timmar innan man skall dö, betyder sådan musik mycket. Bland annat därför har jag också skrivit dessa artiklar.

Lars Gahrn