Känner du igen kvinnorna på den gamla bilden?

Arkiverat

Balltorps Missionsförening hade en lång historia innan man på 1990-talet blev en del av Bifrostkyrkan. Mycket av föreningens historia är känd men inte allt. Till exempel vilka damerna på bilden är.

1879 bildades Balltorps Missionsförening, men verksamheten började egentligen tidigare än så.

Den första verksamheten i Balltorp skedde i Jakob Vilhelm Olssons hem. På hösten 1873 hölls två tre möten hos Olsson då Erik Johansson från Kållered var predikant. 1874 hölls ytterligare möten.

Julottan 1874 höll P Lundén sin första predikan i Fässbergs gamla kyrka. Senare predikade han ofta i Mölndal och Balltorp.

Hyrde lokal

En lokal för predikan hyrdes av hemmansägare Gustav Zackrison. Alltefter åhörarskaran ökade vaknade en tanke att bygga ett missionshus. Mest drivande var Sven Carlsson från Riskulla. Vintern 1878 bildades en byggnadskommitté. Jacob Vilhelm Olsson och hans fru Johanna Olsson upplät den tomt som missionshuset fortfarande står på. Ett arrendekontrakt på 49 år ordnades. Mot slutet av maj 1879 var bygget klart. Invigningen skedde på Kristi himmelsfärd 1879-05-22. Huset byggdes till och renoverades 1924. Tillbyggnaden ritades av ingenjören V Berglund från Mölndals stadsbyggnadskontor och invigdes 1924-08-24. Huset moderniserades både invändigt och utvändigt och ett kök adderades som även användes som liten sal vi enskilda mindre samlingar.

Fram till 1890-talets början växlade medlemsantalet mellan 20 och 15 medlemmar. 1892 startade en kraftig väckelse och medlemsantalet steg till 41.

Balltorps Missionsförsamlings söndagsskoleverksamhet började 1883 med Johan Gustav Carlsson och Emma Magnusson som lärare. År 1895 startade söndagsskola i Eklanda och Fässbergs byar.

Balltorps missionsförsamling hade även en jun-ior-förening mellan åren 1905-1915 men upphörde på grund av medlemsbrist.

1926 återupptogs juniorverksamheten med stöd av Mölndals missionsförsamling.

Överlät tomten

Tomten som missionshuset stod på överläts efter ett bytesavtal till Mölndals kommun 1987. Fastigheten som missionshuset stod på fick beteckningen Balltorp 1:52. Detta skedde i samband med bouppteckningen efter Märta Andersson boende i Balltorps Östergård som avled 1989. Balltorps Missionsförsamling hade vid tillfället ett arrendekontrakt som sträckte sig ända till 2022.

1990 skänktes missionshuset som stod på ofri grund på fastigheten Balltorp 1:52 till Västkustens distrikt av de Handikappades Missionsförening.

År 1990 valde Balltorps Missionsförsamling att gå in i Bifrostkyrkan.

I arkivet efter Balltorps Missionsförsamling ingår ett antal bilder där det saknas information. Vi bifogar därför en efterlystbild och ber nu Mölndals-Posten läsare att hjälpa oss med identifieringen och datering. Troligtvis är det Syföreningen vi ser på bilden.

Vet du något? Ring Föreningsarkivet på 031-27 25 59, eller, om du hellre vill, mejla till foreningsarkivet@molndal.se

Karl Bjernestad

Föreningsarkivet