Jungfru Maria i Fässbergs kyrka

Fässbergs församling På Marie Bebådelsedag eller söndagen den 22 mars öppnades Fässbergs kyrka på nytt efter 20 månaders renovering och restaurering. Kyrkan sken som om den hade varit ny. Gudstjänstdeltagarna lyste av glädje över den ljusa, rengjorda och på alla sätt renoverade kyrkan. Tre nya föremål fanns på plats. Där fanns ett nytt altarbord framför det gamla altaret. Tack vare detta altarbord kan prästen stå vid altaret vänd mot församlingen, så som man vill ha det under förberedelserna inför nattvardsfirande. I kyrkan fanns också ett dopträd, ett smitt träd med stora svarta löv. På detta träd kommer man att hänga upp namnen på de barn och vuxna, som genom dopet har upptagits i församlingen. På kyrkoväggen hängde en ikon, som visar jungfru Maria och hennes son Jesus Kristus. De tre nya inventarierna i kyrkan invigdes högtidligen av kontraktsprost Mattias Algotson, som talade om deras betydelse och framtida användning. Pastoratets kyrkoherde, Carl Sjögren, ledde nattvardsfirandet. Kyrkoherde Sjögren använde då för första gången det nya altarbordet.

Ikonen har målats och skänkts av en församlingsbo, Eva Forssell-Aronsson. Hon var med i kyrkan och fick mycket beröm för sin stilfulla ikon med välavvägd färgharmoni. Ikonen är målad på en tjock träpannå av lindträd. På baksidan var pannån försedd med två tvärslåar i ek, för att träet inte skall slå sig, så att plankan buktar utåt eller inåt. Skall man måla på trä, krävs att man grundar ordentligt. Innan man målar motivet limmas först ett tyg på träplattan och sedan lägger man ca femton lager kritgrund och slipar noga mellan lagren. Denna tidskrävande grundmålning hade ikonmålaren dock inte gjort själv. Den hade utförts i ett munkkloster i Italien. Ikonen kallas ”Ömhetens Gudsmoder”, och motivet kommer från urikonen Gudsmodern av Vladimir, som målades i Konstantinopel i början av 1100-talet och kom till staden Vladimir och sedan till Moskva, där den nu finns. En ikon målas traditionellt med äggula, vatten och färgpigment från jord och bergarter. Man lägger många tunna färglager och målar i stillhet och bön.

När Fässbergs gamla kyrka omnämns för första gången i ett påvebrev från 1292, var den en Maria-kyrka. Denna helgedom var alltså helgad åt jungfru Maria, som är det mest omtyckta helgonet inom den romersk-katolska kyrkan och inom den grekisk-ortodoxa. Även i det lutherska Sverige hölls jungfru Maria högt i ära som en förebild, ty hon var både ödmjuk och vis. Man ville därför gärna ha en bild av jungfru Maria till Fässbergs kyrka. Församlingens lokaler i Pedagogen Park, nära platsen för den gamla kyrkan, kallas Mariagården. Fässbergs kyrka öppnades på nytt på Marie Bebådelsedag. Givetvis hade man en tanke med detta val av dag. Församlingsherden Johannes Imberg predikade om bland annat Marias Gudsrelation. Samtidigt som man har satsat framåt med belysning, ljudanläggning och digital teknik, anknyter man alltså till helgedomens historia.

Lars Gahrn