Giraffen Prickis blir barnbok

Stefan Grevle från Krokslätt började måla för 15 år sedan, trots att han hade det sämsta betyget i bild i…