Frida har vigt sitt liv åt hållbart brudmode

För den som går i giftastankar finns sedan i höstas ett populärt ställe i Krokslätt. Hit letar sig många blivande…