Från gårdsundervisning till småskola

Det tog 73 år för barnen i östra Lindome att få en egen småskola efter det att skolan blev obligatorisk….