Flög för att bevara bilden av dagens stad

Ordföranden i Mölndals hembygdsförening gav sig upp i luften tillsammans med en fotograf. Syftet var att dokumentera Mölndals nutid innan…