Fick tips och vägledning för att bli bättre föräldrar

Organiserad, praktisk och beslutsam. Men även lite mer avslappnad och öppen till dialog utifrån barnets synvinkel för att nå fram…