Evelina lär barn matte – genom dans

Dansmatte är metoden där barn och ungdomar får lära sig matematik via rörelser – och det börjar växa sig starkt…