En stunds stillhet inför helgen

Stensjöns församling Helgmålsbön anordnas sedan hösten 2019 en gång i månaden i Kikås kapell. Enligt fornkristen sed börjar vilodagen på lördagen, klockan sex på kvällen. Sveriges kyrkor ringer in helgen med sina kyrkklockor varje lördag klockan sex. På radion kan man lyssna till helgmålsbönen.

Ingemar Malmberg, som är kyrkopolitiker och verksam inom Stensjöns församling, tycker att församlingen bör erbjuda Mölndalsborna helgmålsböner i Kikås kapell. Lördagen den 7 Mars var kyrkoherde emeritus Morgan Sörqvist tjänstgörande präst. (Även kyrkoherde emeritus Gunnar Lindskog har tidigare hållit några helgmålsböner.) Klockan 17:55 började klockan i kapellets klockstapel ringa in helgen. Kyrkoherde Sörqvist läste en psalm och därefter söndagens evangelietext. Han höll en kort men innehållsrik och rannsakande predikan över evangeliet.

Lugn och stilla musik spelades både som inledning och avslutning. Som avslutning fick vi höra en skiva med skönsång av Sissel Kyrkjebö. Var och en hade möjlighet att gå fram och tända ett ljus som en ordlös bön. Lars Ramboldt, som också tillhör arrangörerna, läste två dikter av Nils Ferlin. Diktarens farfar var präst. Ferlin själv hade kommit bort från kyrkan men inte från Gud, som är ständigt närvarande i Ferlins dikter.

Med i Kikås kapell fanns församlingsherden Stefan Risenfors, som var mycket nöjd och gav helgmålsbönen mycket beröm. Så gjorde också de andra gudstjänstbesökarna. I dagens jäkt och stress behöver vi ro och vila. Då är det angenämt att höra kyrkklockorna som en påminnelse om vilodagen och som inledning till ett lugnare dygn. Helgmålsbönen återkommer den 4 april och 9 maj. Den fyller ett behov hos många, men det gäller att upplysa Mölndalsborna om att den finns.

Lars Gahrn