De var pionjärer – med kameran som redskap

De flesta personer tittar gärna på bilder och imponeras av motiv, ljus och skärpa. Det är enkelt att åstadkomma bra…