Claessons El har stängt för gott

Elhandlaren Lars Claesson gick i pension 1 juli. Därmed upphörde också hans butik Claessons El, som funnits i samma lokaler…