Bönderna klagade när spinneriet fick åkrarna att svämma över

Anderstorps spinneri – störst i Halland. Ja, så var det en gång i tiden och många är de Lindomebor som…