Bent Pedersen har gått bort, 88 år gammal.

Bent Pedersen till minne

Bent Pedersen har avlidit 88 år gammal. Bent hade under en lång tid uppdrag för Socialdemokratiska Arbetarepartiet i Mölndal såväl inom kommunen som inom organisationen. 

Bent var fabriksarbetare och jobbade på Forbo Forshaga som tillverkade linoleummattor. Han var också engagerad i det fackliga arbetet där. Bent hade både kyrkopolitiska och kommunala uppdrag för partiet. När det gällde de kommunala uppdragen så var det i första hand inom taxeringsnämnder och revision.

Redan 1967 kom Bent med i Stadsrevisionen som hade till uppgift att granska stadens räkenskaper. Han satt med i flera taxeringsnämnder. Listan kan göras lång när det gällde revisionsuppdrag. Han satt som revisor i Folkets hus Mölndal, Mölndal Energi AB, Mölndal Energi Nät AB, Mölndals Parkeringsaktiebolag AB, Mölndalshälsan AB, Fässbergs Bostads AB, HSB Mölndal, Stiftelsen Delbancos minnesfond, Hällesåkers Byggnads- och Bastuförening, Riksbyggens BRF hus nr.4. Hans revisorsuppdrag sträckte sig i över 40 år.

Självklart var han också revisor i den Socialdemokratiska Arbetarekommunen och några av dess föreningar.

Det var i den egenskapen jag hade mycket kontakt med Bent. Jag var kassör i Arbetarekommunen och Bent var revisor. Han var noggrann och bullrade ofta lite på sin rullande halvdanska om att man måste följa FAR:s (Förenade Auktoriserade Revisorer) rekommendationer. Tillrättavisande, men i all välmening. 

Vi hade många och långa kvällar tillsammans på expeditionen vid revisionstillfällena. 

Förutom att granska räkenskaper och protokoll så var Bent intresserad av vad som hände i politiken i övrigt. Så det granskades en stund och diskuterades politik en stund, sen granskades det igen och så där höll det på. 

Bent var även aktiv i partiets verksamhet i övrigt, han deltog i möten och utåtriktade aktiviteter. Inte minst i flera valrörelser där han som pensionär engagerade sig och tog ansvar för dagliga aktiviteter i Mölndal som öppnande av valstugor, packning av material med mera.

Bent var en pålitlig partikamrat. Vi är många som saknar hans engagemang och kunskaper. Vi vill med dessa ord hedra vår kamrat och sända honom en sista hälsning.

Patrik Karlsson

Socialdemokraterna Mölndal

Relaterade artiklar
Fler artiklar