Bengt H Persson har gått bort. Foto: Lars Gahrn

Bengt H. Persson till minne

Förre överläkaren vid Mölndals sjukhus, medicine doktor Bengt H. Persson, har avlidit efter en tids sjukdom. Bengt Persson föddes 1934 i Kristianstad. Modern arbetade som lärarinna, och Bengt gick till att börja med i skola för sin mor. Familjen bodde då i Vanneberga skola. Fadern var sjöbefäl och blev så småningom sjökapten. Från hemmet fick Bengt med sig både kärlek till sjölivet och studieintresse. Han tog studenten i Kristianstad 1953 och gick vidare med studier i medicin vid Göteborgs universitet samma år.

År 1959 gifte han sig med Gunnel Backhans från Falun. Makarna bosatte sig på Dalbogatan i Krokslätt i Mölndal. Hädanefter var och förblev de Mölndalsbor. De byggde eget hus på Torgilsgatan på Stensjöbacke 1965-1966. Bengt blev klinikchef på medicinkliniken vid Mölndals sjukhus och tjänstgjorde här fram till sin pensionering. Bengt forskade. Han blev medicine licentiat 1960 och medicine doktor 1972. Fritidsintresset var segling. Mellan åren 1973 och 2008 var han en hängiven fritidsseglare. Bengt och Gunnel deltog flitigt i Stensjökyrkans gudstjänster och andra sammankomster.

Makarna blev medlemmar i Mölndals hembygdsförening. Bengt forskade om sjukvårdens historia i Mölndal, invaldes i redaktionskommittén och blev sammankallande i denna kommitté. Han var även styrelseledamot i föreningen under många år. När han så småningom med ålderns rätt ville avgå, försökte vi övertala honom att stanna kvar på sin post. Eftersom han som sagt var snäll och tillmötesgående, blev han också kvar i redaktionskommittén några år mer än han hade tänkt sig.

I alla sammanhang gjorde sig Bengt Persson känd för sin duglighet och uppskattad för sin vänlighet och diplomatiska förmåga. Vid 65 års ålder avgick han med pension från sin tjänst vid Mölndals sjukhus, men även här ombads han att tjänstgöra mer. Viss tjänstgöring förekom något år efter pensioneringen.

Bengt Persson sörjes närmast av sin maka, sina två söner, sina sonhustrur, barnbarn och barnbarnsbarn.

Lars Gahrn

Relaterade artiklar
Fler artiklar