Ävan har varit en besvärlig å i 400 år

Sedan 1600-talet har bönderna i Kållered och Fässberg haft besvär med att få Ävan att hålla sig i sin fåra….