Efterlyst: Vilka var med i Mölndals målarskola?

Våren 1945 samlades några konstintresserade ungdomar på Götiska förbundets skola och bildade en teckningscirkel. Dessa var Egon Olsson, Axel Eriksson Georg Andersson och Eric Otterstam. De hade även stor hjälp av bibliotekarie Edvin Trettondahl.

1946 flyttade gruppen till Centralskolan (nuvarande Kvarnbyskolan) där de samlades i den stora teckningssalen och antalet deltagare utökades. Här beslöts även att bilda föreningen Mölndals Målarskola, exakt datum är dock oklart.

Sedan gick flytten 1947 till Träbyggnaden på Toltorpsskolan. Därifrån flyttade man till Haga Nygata 4 i Göteborg år 1948.

1961 var man dock tillbaka till Mölndal och Tempelgatan.

Senaste flyttlasset gick år på 1990-talet då skolan flyttade till de nuvarande lokalerna i Gamla brandstationen vid Gamla torget.

Föreningen har sedan början av 1990-talet anordnat mycket populära sommarkurser på Bassholmen i Bohuslän.

Under årens lopp har ett antal etablerade kursledare och konstnärer knutits till föreningen, däribland Ebba Adrian, Johnny Ahlborg, Birgitta Neckvall, Nina Bondeson och Stig Kärrstrand.

Om du vet något om personerna på bilderna kan du höra av dig till Föreningsarkivet på 031-27 25 59 eller foreningsarkivet@molndal.se. Du kan också kontakta Mölndals-Postens redaktion på redaktion@molndalsposten.se

Karl Bjernestad

Föreningsarkivet

Relaterade artiklar
Fler artiklar