Avgifter för att stå parkerad på villagator – en dålig idé, tycker debattören. Arkivfoto: Kristina Lindahl

Vill ni bara få in mer pengar från bilister?

Läste om det nya förslaget om parkering i villaområden….

Så här stod det på Mölndals stads hemsida:  ”Staden har också noterat problem med underhåll av gatorna samt problem med framkomligheten och sikten vilket påverkar säkerheten på gatorna. Därför har en utredning om reglering av parkering på bostadsgator gjorts. Utifrån utredningen har ett förslag tagits fram som tekniska nämnden antog den 12 december 2017.”

Förslaget (eller beslutet?!) är att införa parkeringsavgifter samt boendeparkering för en viss summa. Jag tänker: Blir det inte exakt likadant med framkomlighet, hinder osv?

Bilar står väl inte mindre i vägen om man betalar avgift? Eller är detta beslut taget för att staden behöver få in mer pengar?

När det byggs nya områden som till exempel Stallbacken: Är det någon som har tänkt på att det behövs ytor för att även göra parkeringsplatser? Det är ganska vanligt att människor har bil på 2000-talet

Anette

Relaterade artiklar
Fler artiklar