Vi tar stor hänsyn till miljön och närboende

Svar till ”Sportiga naturvänner” (Mölndals-Posten 6 september) Med anledning av insändaren vill MK Pionjär göra följande klarläggande. Träningsbanan på del…