Processen har hittills skapat stor oro och ovisshet bland besökarna, men också en svår arbetsmiljö, skriver personalen på träffpunkterna i ett insändarsvar. Arkivfoto: Emma Hellström

Verksamheten fortsätter inte som vanligt

Med anledning av Ove Dröschers kommentar i Mölndals-Posten 28/12 under rubriken ”Ett svar till en annan USK”, där han för övrigt blandar ihop två angelägenheter.

Läs även: Jag är öppen för dialog

Vi som arbetar på Mölndals stads träffpunkter har levt i ovisshet sedan slutet av september, då vi fick veta att det fanns ett sparbeting på tre miljoner kronor på verksamheten, vilket i praktiken innebär en nedskärning av tjänster. Tanken var att träffpunktens verksamheter enbart skulle bedrivas med ideella krafter. Sparbetinget har krympt till en miljon kronor istället och kommer att medföra kännbara konsekvenser för personalen, men framförallt för våra äldre i staden, då 38 procent av tjänsterna måste sparas in.

Förutom de nödvändiga nedskärningarna, så har processen hittills skapat stor oro och ovisshet bland våra besökare, men också en svår arbetsmiljö att arbeta i och förlust av kompetent personal.

Vi är väl medvetna om nödvändigheten i att ”dra sitt strå till stacken”, men hela processen har skötts på ett oprofessionellt sätt, då vi från början inte fick vara delaktiga och bidra med vår kunskap om hur effektiviseringen kunde ha utformats. All information har vi först tagit del av via Mölndals-Posten, när det beslutats något. Vi som är anställda – och som stadens medborgare – undrar hur man bedriver personalpolitik i denna stad med de stora visionerna?

Hur kan du tro ”att verksamheten fortsätter som vanligt” under dessa förutsättningar? Vi ska göra vårt bästa, men det kommer bli förändringar för alla berörda.

Din ekvation förstår vi oss inte på, Ove Dröscher.

Personalen på träffpunkterna

Relaterade artiklar
Fler artiklar