• Varför var det så viktigt att forcera fram tillfälligt bygglov för paviljongerna i Forsåker när många av dem fortfarande står tomma, undrar L E Wall. Arkivfoto: Annelie Ivarsson Moran

  Vem betalar för tomma lägenheter?

  För att möta lagens krav tog Mölndals stad under våren 2016 fram planer att uppföra tillfälligt boende för invandrare inom Forsåkersområdet. Beslutet om tillfälligt bygglov för planerade paviljonger forcerades så mycket att man inte hann invänta ordinarie sammanträde i byggnadsnämnden utan det blev ett ordförandebeslut. Anledningen var att inflyttning planerades till oktober-november 2016 enligt av stadsdirektör Håkan Ahlström undertecknat informationsbrev. Men varför denna brådska då paviljongerna i Forsåker inte blev klara för inflyttning förrän april-maj 2017 och fortfarande står flertalet av lägenheterna tomma?

  Detta föranleder följande frågor till kommunledningen alternativt Mölndalsbostäder, som är fastighetsansvariga: Vad har iordningställandet av paviljonger med tillhörande markarbeten totalt kostat? Vad är hyreskostnaden per kvadratmeter för en lägenhet? Vem står för kostnaderna för de lägenheter som inte är uthyrda? Om det inte finns efterfrågan från invandrare kan lägenheterna då inte hyras ut till andra intresserade, vilket skulle kunna underlätta integration?

  Eftersom Marie Werner, vd för Mölndalsbostäder, i februari i Mölndals-Posten framhöll att bolaget drivs enligt affärsmässiga principer verkar det inte sannolikt att Mölndalsbostäder täcker de uteblivna hyresintäkterna. Därför blir man som skattebetalare i kommunen orolig att dessa kostnader täcks av Mölndals stad med skattemedel.

  L E Wall

  Relaterade artiklar
  Fler artiklar